• Bio zdravlje
  imunitet, snaga, vitalnost

Politika privatnosti

 • Sajt zelenisokodzita.com privatnost svojih korisnika shvata veoma ozbiljno. Iz razloga što prikupljamo različite vrste informacija o korisnicima, želimo da razumete uslove pod kojima snimamo, čuvamo i koristimo Vaše podatke.
 • Prikupljanje podataka
  Prilikom pregledanja sajta zelenisokodzita.com ne prikupljaju se nikakve informacije. Međutim, prilikom online naručivanja naših proizvoda neophodno je da od naših korisnika prikupimo odgovarajuće informacije u cilju pružanja što kvalitetnije usluge. Tom prilikom od Vas možemo zahtevati da nam dobrovoljno date neke lične informacije, kao što su: ime i prezime, adresa, telefonski broj ili adresa elektronske pošte i sl.
 • Upotreba informacija
  Svi prikupljeni podaci od naših korisnika se čuvaju u cilju obezbeđivanja kvalitetne usluge kao i u cilju dostavljanja naručenih proizvoda. Takođe, ako nam date svoju adresu elektronske pošte, ili ste već to pre učinili, možda ćemo Vam slati obaveštenja i najave elektronskom poštom. Molimo da primite na znanje da Vaš broj telefona kao i adresa elektronske pošte neće biti deljenja sa našim poslovnim partnerima niti sa bilo kojim trećim licima.
 • Izmene politike privatnosti na internet stranicama sajta zelenisokodzita.com
  Sve izmene naše izjave o privatnosti biće objavljene ovde kako biste bili u potpunosti obavešteni o zaštiti privatnosti koju nudimo našim korisnicima.

poslednja izmena 01.08.2015.godine.

Developed by new web